ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr inż. Anna Pławiak-Mowna

Telefon : 68 328 2227
E-mail : a.mowna@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 324

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
 • Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych dla użytkowników implantów medycznych
 • Zastosowanie technologii mobilnych w prewencji upadków w wieku geriatrycznym
 • Przetwarzanie obrazów biomedycznych
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Projekt grupowy
 • Praca w zespole interdycysplinarnym
 • Przetwarzanie w chmurach

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Automatic Breast Cancer Diagnostics Based on Statistical Analysis of Shape and Texture Features of Individual Cell Nuclei
  Gramacki A., Kowal M., Mazurkiewicz M., Gramacki J.,Pławiak-Mowna A. - Stochastic Models, Statistics and Their Applications, SMSA, 2019. / red. A. Steland, E. Rafajłowicz, O. Okhrin, Cham: Springer Nature Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Nr 294), s. 373-383
 • Analiza efektywności detekcji jąder komórkowych w zależności od sposobu reprezentacji danych w przestrzeni barw
  Pławiak-Mowna A., Mazurkiewicz M. - Przegląd Elektrotechniczny, 2018, R. 94, nr 1, s. 77-80
 • Feature Extraction for Human Cell Nuclei in Histopathology Images
  Pławiak-Mowna A., Mazurkiewicz M.- Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine - PTZE 2018. Racławice, Polska New York: IEEE Xplore, 2018, pp. 179-182
 • Recognition of Semi-trailers on the basis of the image
  Czech P., Mazurkiewicz M., Mróz P., Pławiak-Mowna A.-Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, Czechy Prague, 2019, pp.11-19
 • Statistical analysis of the morphometric parameters of human cell nuclei
  Gramacki A., Kowal M., Pławiak-Mowna A., Mazurkiewicz M. - 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, p. 93

INNE