ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Mgr inż. Marcin Skobel

Telefon : 68 3282221
E-mail : m.skobel@issi.uz.zgora.pl
Pokój: 419a

INFORMACJE


Projekt NCN: Segmentacja obiektów na cytologicznych obrazach mikroskopowych w oparciu o metody geometrii stochastycznej
Termin: 2016-2019
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Opiekun naukowy doktoranta: Dr inż. Marek Kowal

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Deep learning
 • Przetwarzanie obrazów medycznych
 • Uczenie maszynowe

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Języki skryptowe
 • Eksploracja danych
 • Analiza danych
 • Rozpoznawanie obrazów
 • Programowanie Gier 3D
 • Systemy operacyjne

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • Cell Nuclei Segmentation in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Seeded Watershed Algorithm
  Kowal M., Żejmo M., Skobel M., Korbicz J., Monczak R., Journal of Digital Imaging, 2020, Vol. 33, pp. 231–242.
 • The feature selection problem in computer-assisted cytology
  Kowal M., Skobel M., Nowicki N., International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2019, Vol. 28, No. 4, pp. 759-770.
 • Breast Cancer Computer-Aided Diagnosis System Using k-NN Algorithm Based on Hausdorff Distance
  Skobel M., Kowal M., Korbicz J., In: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis - Proc. 21st Polish Conf. Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, Korbicz J. et al. (Red.), Springer Nature Switzerland, Cham, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033, pp. 179-188.

INNE