ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PRACOWNICY

Dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ

Telefon : 68 2611
E-mail : r.wisniewski@issi.uz.zgora.pl
Pokój:
Strona WWW : https://staff.uz.zgora.pl/rwisniew/enPROFIL BADAWCZYDZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Systemy współbieżne oraz systemy cyber-fizyczne: specyfikacja systemów współbieżnych oraz części sterującej systemów cyber-fizycznych za pomocą sieci Petriego; projektowanie, weryfikacja, dekompozycja, analiza oraz implementacja systemów zintegrowanych (FPGA) oraz systemów rozproszonych.
 • Systemy cyfrowe: FPGA, PLD, CPLD; specyfikacja systemów cyfrowych, języki opisu sprzętu Verilog oraz VHDL, implementacja systemów cyfrowych w układach FPGA, dynamiczna oraz statyczna częściowa rekonfiguracja układów FPGA.
 • Cyberbezpieczeństwo: kryptografia stosowana: opracowanie algorytmów kryptograficznych, kryptoanaliza algorytmów i metod kryptograficznych; programowa oraz sprzętowa (FPGA) realizacja algorytmów kryptograficznych; liczby pierwsze: reprezentacja liczb pierwszych, hipoteza Goldbacha, faktoryzacja liczb RSA.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Seminaria dyplomowe
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Systemy współbieżne, część sterująca systemów cyber-fizycznych (CPS)
 • Studia doktoranckie (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych)

OSTATNIE PUBLIKACJE

 • SVM Algorithm Oriented for Implementation in a Low-Cost Xilinx FPGA
  Wiśniewski R., Bazydło G., Szcześniak P., Integration - the VLSI Journal, 2019, Vol. 64, pp. 163-172
 • Design and Verification of Cyber-Physical Systems Specified by Petri Nets-A Case Study of a Direct Matrix Converter
  Wiśniewski R., Bazydło G., Szcześniak P., Grobelna I., Wojnakowski M., Mathematics, 2019, Vol. 7, pp. 1-24
 • Determinism in Cyber-Physical Systems Specified by Interpreted Petri Nets
  Wiśniewski R., Grobelna I., Karatkevich A., Sensors, 2020, Vol. 20, Iss. 19, pp. 1-22
 • Dynamic partial reconfiguration of concurrent control systems specified by Petri nets and implemented in Xilinx FPGA devices
  Wiśniewski R., IEEE Access, 2018, Vol. 6, pp. 3276-32391
 • Prototyping of Concurrent Control Systems Implemented in FPGA devices
  Wiśniewski R., Berlin - Heidelberg : Springer International Publishing (Advances in Industrial Control), 2017, 181 p.
 • Low-Cost FPGA Hardware Implementation of Matrix Converter Switch Control
  Wiśniewski R., Bazydło G., Szcześniak P., IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express Briefs,2019, Vol. 66, iss. 7, pp. 1177-1181
 • Design and verification of real-life processes with application of Petri nets
  Grobelna I., Wiśniewski R., Grobelny M., Wiśniewska M., IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems, 2017, Vol. 47, Iss. 11, pp. 2856-2869
 • C-exact Hypergraphs in Concurrency and Sequentiality Analyses of Cyber-Physical Systems Specified by Safe Petri Nets
  Wiśniewski R., Wiśniewska M., Jarnut M., IEEE Access, 2019, Vol. 7, Iss. 1, pp. 13510-13522
 • Decomposition of Distributed Edge Systems Based on the Petri Nets and Linear Algebra Technique
  Wiśniewski R., Karatkevich A., Stefanowicz Ł., Wojnakowski M., Journal of Systems Architecture, 2019, Vol. 96, pp. 20-31
 • Prototyping of Concurrent Control Systems with Application of Petri Nets and Comparability Graphs
  Wiśniewski R., Karatkevich A., Adamski M., Costa A., Gomes L., IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2018, Vol. 26, Iss. 2, pp. 575--586
 • Dynamic Partial Reconfiguration of Concurrent Control Systems Implemented in FPGA Devices
  Wiśniewski R., Bazydło G., Gomes L., Costa A., IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, Vol. 13, Iss. 4, pp. 1734-1741
 • Petri net-based specification of cyber-physical systems oriented to control direct matrix converters with space vector modulation
  Wiśniewski R., Bazydło G., Szcześniak P., Wojnakowski P., IEEE Access, 2019, Vol. 7, pp. 23407-23420
 • Design of multi-context reconfigurable logic controllers implemented in FPGA devices oriented for further partial reconfiguration
  Wiśniewski R., Grobelna I., Journal of Circuits, Systems, and Computers, 2018, Vol. 27, Iss. 6, pp. 1-25
 • A Polynomial-Time Algorithm to Obtain State Machine Cover of Live and Safe Petri Nets
  Kratkevich A., Wiśniewski R., IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems, 2020, Vol. 50, No. 10, pp. 3592-3597

INNE