ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

WYDARZENIA

NASZE DOKTORATY

Marcel Luzar
W dniu 15 czerwca 2016 r. decyzją Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ Marcel Luzar uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.


Tytuł rozprawy: Dynamic artificial neural networks in designing robust fault diagnosis systems
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz (Politechnika Łódzka) oraz dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Andrzej Czajkowski
W dniu 9 grudnia 2015 r. decyzją Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ Andrzej Czajkowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.


Tytuł rozprawy: Synteza układów sterowania tolerujących uszkodzenia z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Paweł Filipczuk
W dniu 13 listopada 2013 r. decyzją Rady Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Paweł Filipczuk uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Tytuł rozprawy: Computer-Aided Breast Cancer Classification Using Fine-Needle Biopsy Images
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz , prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: dr hab. Urszula Boryczka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) oraz dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Błażej Cichy
W dniu 29 czerwca 2011 r. decyzją Rady Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Błażej Cichy uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.


Tytuł rozprawy: An analysis and control of multi-dimensional (nD) spatio-temporal systems non-causal in the spatial variables (Analiza i sterowanie czasoprzestrzennych systemów wielowymiarowych (nD), nieprzyczynowych ze względu na zmienne)
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński (Uniwersytet Zielonogórski)

Łukasz Dziekan
W dniu 20 kwietnia 2011 r. decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego Łukasz Dziekan uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Tytuł rozprawy: Neuro-fuzzy-based Takagi-Sugeno modelling in fault-tolerant control
Promotor: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski (Politechnika Warszawska) oraz dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Łukasz Hładowski
W dniu 16 listopada 2010 r. decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego Łukasz Hładowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Tytuł rozprawy: Efficient algorithms for solving large-scale computational control problems of repetitive processes
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) oraz dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz , prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Marek Sawerwain
W dniu 20 października 2010 r. decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego Marek Sawerwain uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Tytuł rozprawy: Wybrane zagadnienia teorii kwantowych języków programowania
Promotor: prof. dr hab. Roman Gielerak (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka (Politechnika Śląska) oraz dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz , prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Maciej Hrebień
W dniu 13 stycznia 2010 r. decyzją Rady Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego Maciej Hrebień uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Tytuł rozprawy: Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński (Politechnika Wrocławska) oraz dr hab. inż. Krzysztof Patan (Uniwersytet Zielonogórski)