ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROFIL BADAŃ

SYSTEMY WIELOWYMIAROWE (nD), STEROWANIE ITERACYJNE Z UCZENIEM (ILC) ORAZ PROCESY POWTARZALNE

Podstawową cechą dynamiki systemów wielowymiarowych jest zależność od więcej niż jednej zmiennej niezależnej powodująca, że informacja o zachowaniu systemu jest propagowana w wielu niezależnych kierunkach. Wśród licznych przykładów zjawisk fizycznych o wielowymiarowych charakterystykach są propagacja fal, propagacja skażenia powietrza i wody, procesy przewodnictwa cieplnego, przepływu cieczy, drgania prętów, strun i płyt, iteracyjne sterowanie z uczeniem manipulatorów, robotów przemysłowych i innych urządzeń charakteryzujących się powtarzalnością działania. Badania z zakresu systemów wielowymiarowych dotyczą stabilności i syntezy regulatorów dla tej klasy systemów, także z uwzględnieniem systemów powiązanych przestrzennie, opóŸnień transportowych, niepewności, nieliniowości i zmienności parametrów.

Badane są systemy wielowymiarowe ciągłe i dyskretne, a także systemy hybrydowe o opisie różniczkowo-różnicowym. Szczególna uwaga jest poświęcona metodom badania stabilności i projektowaniu systemów ILC z wykorzystaniem aparatu procesów powtarzalnych. Prace zmierzają do opracowania efektywnych metod analizy stabilności i syntezy, sformułowanej z zastosowaniem liniowych nierówności macierzowych. Prowadzone są również badania z zastosowania metod ILC do układów o dynamice czasowo przestrzennej, opisywanych układami równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych, rozwijane są także metody ILC odporne na niepewności modelu, zakłócenia oraz uszkodzenia urządzeń wykonawczych.