ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROJEKTY

AKTUALNIE REALIZOWANE

projekty badawcze finansowane przez NCN

Analiza oraz dekompozycja części sterującej systemu cyber-fizycznego opisanego z zastosowaniem interpretowanej sieci Petriego
Rodzaj: OPUS
Termin: 2021-2023
Kierownik: Dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ


Sterowanie długością życia złożonych systemów z zastosowaniem strategii estymacji uszkodzeń wielokrotnych
Rodzaj: OPUS
Termin: 2018-2022
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marcin Witczak