ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROFIL NAUCZANIA


Instytut oferuje studia na poziomie inżynierskim, magisterskim oraz doktoranckim. W czasie studiów nacisk jest położony na uniwersalny i nowoczesny charakter zagadnień związanych z określoną specjalnością. Posiadane w zasobach Instytutu laboratoria są podstawą do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szerokim spektrum nurtów tematycznych. Instytut kształci studentów na kierunkach:
Instytut bierze również udział w realizacji programu dwóch innych kierunków: