ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROFIL NAUCZANIA

INFORMATYKA


Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wiedza informatyczna szeroko wykorzystywana jest w przemyśle oraz niemal wszystkich sferach życia publicznego. Instytut oferuje kształcenie na studiach I na specjalności sieciowe systemy informatyczne oraz na studiach II stopnia na specjalności inżynieria systemów informatycznych.

Program studiów skoncentrowany jest na wykształceniu absolwenta posiadającego możliwie wszechstronną wiedzę ogólną z zakresu technik tworzenia złożonych narzędzi informatycznych i administrowania sieciami komputerowymi oraz sieciami mobilnymi. W szczególności obejmuje on poznanie zasad projektowania systemów informatycznych zgodnie z najnowszymi trendami inżynierii oprogramowania. Pozwala zapoznać się z najważniejszymi zasadami i środowiskami programowania sekwencyjnego i rozproszonego. Studenci mają możliwość zaznajomienia się z technikami grafiki komputerowej, tworzenia cyfrowej animacji i cyfrowej obróbki obrazów wizyjnych.

Sylwetka absolwenta

Specjalność: sieciowe systemy informatyczne

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie są projektowane, produkowane, eksploatowane, bądŸ dystrybuowane narzędzia informatyczne, zarówno jednostanowiskowe jak i w środowiskach rozproszonych i mobilnych. Umieją biegle stosować nowoczesne narzędzia konstruowania oprogramowania, łącząc możliwości oprogramowania i sprzętu, elastycznie dobierając techniki rozwiązywania problemów informatycznych. Potrafią projektować i administrować sieci komputerowe i sieci mobilne.

Specjalność: inżynieria systemów informatycznych

Absolwenci specjalności mogą znaleŸć zatrudnienie jako informatycy, programiści lub projektanci w przedsiębiorstwach i firmach, w których wytwarza się i rozwija oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, instytucjach które zajmują się analizą i eksploracją danych, informatyzacją zarządzania firmami lub informatyzacją biur i urzędów administracji, ośrodkach naukowo-badawczych oraz firmach prowadzących doradztwo w zakresie projektowania systemów informatycznych, nadzoru procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych obiektów przemysłowych oraz zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.