ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

PROFIL NAUCZANIA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA


Automatyka i robotyka to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów technicznych w Polsce i stanowi obecnie jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin inżynierskich na świecie. Wynika to z gwałtownie rosnącego zapotrzebowania przemysłu na dobrych specjalistów potrafiących nie tylko projektować, uruchamiać i eksploatować nowoczesne systemy automatyki, ale również radzących sobie z instalacją i obsługą zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, a w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Trend jest doskonale widoczny także i w Polsce, gdzie nowoczesne firmy oferują możliwość bardzo ciekawej pracy i atrakcyjnej kariery inżynierom projektującym i nadzorującym zautomatyzowane systemy wytwarzania i montażu, a także monitorowania procesów technologicznych i systemów wytwórczych.

Studia oferują kształcenie w zakresie konstruowania nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wykorzystania systemów komputerowych w sterowaniu produkcją, również w oparciu o nowoczesną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji. Tak szeroki obszar kształcenia tworzy wyjątkową sylwetkę absolwenta - inżyniera wykształconego wszechstronnie, przygotowanego do podjęcia wyzwań w każdej praktycznie dziedzinie współczesnej nauki i techniki.

Sylwetka absolwenta

Specjalność: komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania, wdrażania oraz utrzymywania współczesnych komputerowych systemów sterowania i diagnostyki procesów przemysłowych. Specjalność łączy zagadnienia integracji nowoczesnych systemów komputerowego sterowania i diagnostyki oraz elementów wykonawczych automatyki i systemów zrobotyzowanych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych systemów pomiarowych oraz do tworzenia i rozwijania specjalistycznego oprogramowania na potrzeby sterowania klasycznych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych.