ISSI Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

LABORATORIA

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI I WIZUALIZACJI PROCESÓW

Laboratorium automatyzacji i wizualizacji procesów jest zorientowane na poznanie zagadnień związanych z projektowaniem, budową i implementacją nowoczesnych linii produkcyjnych. Główne stanowisko stanowi automatyczna linia produkcyjna, która zawiera wszystkie warstwy rzeczywistych lini produkcyjnych: warstwę obiektów i urządzeń (połączonych siecią przemysłową Profinet), warstwę sterowania oraz warstwę systemów klasy SCADA.

Linia produkcyjna składa się następujących elementów:

 • z czterech linii transportowych (sterowanych poprzez układ falowników), które służą do transportu detali (przenośniki taśmowe) oraz gotowych palet z zapakowanymi pudłami (przenośnik rolkowy),
 • robota przemysłowego sześcioosiowych Kawasaki RS003N, który umieszcza detale w 8-elementowej skrzynce,
 • robota przemysłowego sześcioosiowych Kawasaki RS006L, który i odpowiada za paletyzację skrzynek.
 • robota przemysłowy Epson SCARA LS3-401S, który umieszcza detale na odpowiednich przenośnikach taśmowych,
 • systemu wizyjnego (zintegrowanego z robotem Epson SCARA LS3-401S), który określa położenie elementu oraz jego kolor,
 • dwóch robotów kartezjańskich Wobit, obsługujących magazynek skrzynek zbiorczych i pozycjonujących detale,
 • szafy sterującej, wyposażonej w dwa switche przemysłowe Jet-Net 5010G. Pierwszy z nich grupuje urządzenia pracujące w sieci Profinet, drugi natomiast odpowiada za sieć Ethernet.

Studenci poznają elementy składowe wszystkich warstw występujących w nowoczesnych liniach produkcyjnych oraz metody ich integracji. Ponadto nabędą wiedzę dotycząca projektowania i programowania procedur diagnostycznych poszczególnych elementów składowych systemu oraz procedur sterowania przebiegiem procesów produkcyjnych. Projektowanie i programowanie dotyczy w szczególności: programowania robotów przemysłowych (manipulatorów, robotów kartezjańskich), programowania sterowników PLC oraz PAC, projektowania i tworzenia systemów wizualizacji i monitorowania przebiegu procesu produkcyjnego w oparciu o systemy klasy SCADA Wonderware InTouch.

Ponadto laboratorium posiada:
 • 3 stanowiska do nauki programowania sterowników PLC (sterownik Astraada PLC RCC) oraz paneli operatorskich HMI (panel operatorski Astraada HMI)
 • 2 stanowiska do nauki programowania sterowników PLC (Siemens S1200) zintegrowanych ze środowiskiem ITS PLC, w którym zostały zaimplementowane wirtualne systemy produkcyjne, takie jak: sortownia, magazyn wysokiego składowania, paletyzarka, maszyna pakująca, mieszalnik.


W laboratorium odbywają się zajęcia z:
 • Automatyzacji procesów przemysłowych
 • Zautomatyzowane systemy wytwarzania